Co to jest akt notarialny

Akty notarialne sporządza notariusz. Kraków, podobnie jak Poznań albo Warszawa jest dużym miastem, w którym swoją kancelarię jak np. kancelaria http://www.kulakowscy.com/notariusz/ prowadzi niejeden notariusz i nie trudno jest do nich trafić, bowiem już naprawdę rzadko się zdarza, żeby notariusz nie posiadał własnej strony internetowej. Jeśli zatem potrzebujesz sporządzić dowolny akt notarialny i mieszkasz np. w Krakowie, to najprościej jest znaleźć notariusza poprzez wyszukiwarkę internetową.

Każdy notariusz w Krakowie i każdym innym mieście sporządzi dla nas dowolny akt notarialny. Tworzenie aktu notarialnego określają szczegółowo zasady zawarte w ustawie o notariacie, do których musi się stosować każdy notariusz. Kraków obok Białegostoku, Gdańska, Katowic, Lublina, Łodzi, Poznania, Warszawy, Wrocławia, Szczecina i Rzeszowa posiada Izbę Notarialną.

Adwokat kancelarii notarialnej w Krakowie - zdjęcie do legitymacji.
Adwokat kancelarii notarialnej w Krakowie.

Co powinien zawierać każdy akt notarialny ?

Akt notarialny powinien być sporządzony w języku polskim i zawierać:

  • dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu,miejsce sporządzenia aktu,

  • imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza,imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzib osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie,

  • imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu,

  • oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty,

  • stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu,

  • stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany,

  • podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu,

  • podpis notariusza.