Pięcioletni przegląd budowlany

 

Przeglądy budowlane zasadniczo powinny być organizowany corocznie. Jednak w niektórych aspektach dopuszcza się kontrole powtarzane raz na 5 lat. Chcąc zorganizować przegląd budowlany warto skorzystać z usług http://hoska.pl/ , aby mieć pewność, że wszystko się zgadza.

 

 

Kiedy można połączyć przegląd roczny z pięcioletnim?

Przegląd budowlany o charakterze zasadniczym, można zorganizować łącząc wspólnie roczny i pięcioletni. Należy je wówczas wykonać w porze wiosennej. Przegląd budowlany wykonywany raz na 5 lat obejmuje zakres wymagany dla kontroli budynków rocznej i pięcioletniej. Dla każdego rodzaju przeglądu budowlanego niezbędne są osobne protokoły pokontrolne, pomimo jednoczesnego ich przeprowadzenia. Wspólne wykonywanie przeglądu budynku rocznego wraz z pięcioletnim ma charakter organizacyjny.

 

 

Kontrola budynku wykonywana raz na 5 lat obejmuje sprawdzenie stanu sprawności technicznej i przydatności do użytkowania całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia. W czasie tej kontroli należy także zbadać instalację elektryczną i piorunochronną w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji i przewodów oraz uziemień instalacji aparatów. Przeglądy budowlane są bardzo istotne, gdyż zwiększają poziom bezpieczeństwa osób, które przebywają w budynku.

 

Przegląd budowy jest bardzo ważny, aby zapewnić bezpieczeństwo prac.
Przegląd budowy jest bardzo ważny.

 

Zaniedbanie ich wykonywania może wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Właściciele budynków są bowiem odpowiedzialni za zapewnianie bezpiecznych warunków w nich panujących.